EPIS-register uitleg

Het Excluded Persons Information System(EPIS), ook bekend als het EPIS-register, is een cruciaal instrument in de regulering van de gokindustrie in België. Het fungeert als een register waarin personen vrijwillig kunnen worden opgenomen om zichzelf uit te sluiten van deelname aan kansspelen. Deze zelfuitsluiting is een belangrijk middel om gokverslaving te voorkomen en spelers te beschermen tegen de negatieve gevolgen van overmatig gokken.

Wat is EPIS?

EPIS biedt spelers de mogelijkheid om zichzelf uit te sluiten van deelname aan kansspelen door hun gegevens in een centraal register op te nemen. Wanneer een speler zichzelf in de EPIS-lijst inschrijft, wordt zijn of haar naam toegevoegd aan de lijst van uitgesloten personen. Dit betekent dat de persoon niet langer kan deelnemen aan kansspelen die onder toezicht staan van de Belgische Kansspelcommissie (BKC). Het inschrijvingsproces is eenvoudig en vertrouwelijk, en spelers kunnen ervoor kiezen om zichzelf voor een bepaalde periode uit te sluiten of voor onbepaalde tijd.

Aanmelden bij EPIS

Het proces om opgenomen te worden in het EPIS-register is eenvoudig en vertrouwelijk. Spelers kunnen zichzelf online aanmelden voor het EPIS-register om opgenomen te worden in het register. Dit kan online via de website van de Kansspelcommissie of via een fysiek formulier dat ingediend kan worden bij een van de kantoren van de Kansspelcommissie. Bij de aanmelding moeten spelers enkele persoonlijke gegevens verstrekken, zoals hun naam, adres en geboortedatum. Na verificatie van de gegevens wordt de persoon opgenomen in het EPIS-register en ontvangt hij of zij een bevestiging van de inschrijving.

EPIS verwijderen

Hoewel het EPIS-register bedoeld is om spelers te helpen bij het beheersen van hun gokgedrag, kunnen spelers zichzelf na verloop van tijd uit het EPIS-register laten verwijderen. Dit kan echter alleen na een specifieke periode van zelfuitsluiting en op basis van van een goedgekeurd verzoek bij de Kansspelcommissie. Het verwijderen uit EPIS is een belangrijke beslissing en moet zorgvuldig worden overwogen door de persoon die zich heeft uitgesloten.

Rol van de Kansspelcommissie

Het EPIS-register wordt beheerd door de Belgische Kansspelcommissie, het belangrijkste regulerende orgaan voor kansspelen in België. De commissie heeft als taak toezicht te houden op de gokindustrie en ervoor te zorgen dat deze eerlijk en veilig blijft voor alle betrokkenen. Naast het beheer van het EPIS-register voert de Kansspelcommissie ook controles uit op kansspelaanbieders om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving.

Bescherming van spelers

Voor spelers die zichzelf hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen, is het EPIS-register een belangrijk instrument om hen te helpen hun gokgedrag onder controle te houden. Door zichzelf uit te sluiten van gokken, kunnen ze voorkomen dat ze verder in de problemen komen en kunnen ze werken aan herstel en rehabilitatie. Het EPIS-register biedt ook bescherming aan kwetsbare spelers, zoals minderjarigen en personen met een gokverslaving, door te voorkomen dat ze toegang krijgen tot kansspelen.

Belang van EPIS

Het EPIS-register is een essentieel onderdeel van het bredere gokbeleid van de Belgische overheid en de Kansspelcommissie. Door spelers de mogelijkheid te bieden zichzelf uit te sluiten van gokken, draagt het bij aan een veiligere en gezondere gokomgeving voor iedereen. Het is een voorbeeld van hoe regelgeving en technologie kunnen worden ingezet om sociale problemen aan te pakken en het algemeen welzijn te bevorderen.

Het EPIS-register biedt niet alleen bescherming aan individuele spelers, maar draagt ook bij aan het behoud van de integriteit van de gokindustrie. Door spelers de mogelijkheid te bieden zichzelf uit te sluiten van gokken, helpt EPIS het vertrouwen van het publiek in de goksector te vergroten. Dit draagt op zijn beurt bij aan een gezondere en meer verantwoorde gokomgeving.

Integratie van EPIS in het Belgische goklandschap

Het EPIS-register is een integraal onderdeel geworden van het Belgische goklandschap sinds het werd geïntroduceerd als onderdeel van de Wet op de Kansspelen van 1999. Sindsdien heeft EPIS een belangrijke rol gespeeld bij het waarborgen van de integriteit en verantwoordelijkheid binnen de gokindustrie van het land. Door spelers de mogelijkheid te bieden zichzelf uit te sluiten van kansspelen, heeft EPIS geholpen bij het verminderen van problematisch gokgedrag en het beschermen van kwetsbare individuen.

Effectiviteit van EPIS

Hoewel het EPIS-register een waardevol instrument is gebleken voor het beheersen van gokverslaving en het beschermen van spelers, zijn er enkele beperkingen aan verbonden. Sommige critici hebben bijvoorbeeld betoogd dat het vrijwillige karakter van zelfuitsluiting kan leiden tot onderregistratie, omdat niet alle personen met een gokprobleem zichzelf mogelijk aanmelden bij EPIS. Bovendien kan het gebrek aan dwingende maatregelen om ervoor te zorgen dat uitgesloten personen niet kunnen deelnemen aan kansspelen elders, de effectiviteit van het register beperken.